SciTopics – פלטפורמה דינמית חופשית למידע מדעי

SciTopics הוא שירות שיתופי חופשי של Elsevier לשיתוף ידע מדעי. SciTopics מציע לחוקרים מידע מדעי איכותי "מזוקק" מעודכן מפי מומחים, במגוון נושאים מתחום המדעים כולם– כולל מדעי החברה והרוח, אבל הדגש הוא בנושאי רפואה, מדע וטכנולוגיה.

הדפים ב-Scitopics כוללים מידע אנציקלופדי ונכתבים על ידי מומחים בתחום והם אחראים לעדכונם. המומחים כותבי המאמרים מוזמנים על ידי צוות העריכה המדעי של Elsevier לכתוב בנושאים השונים. לחילופין מומחים אחרים יכולים להציע מועמדותם ככותבים ולכתוב ב- Scitopics לאחר אישור מועמדותם. הדפים ב- Scitopics אינם עוברים תהליך של שיפוט (peer review) אבל לצוות העריכה של Scitopic הסמכות להסיר או למחוק דפים לא מתאימים או לא מעודכנים. למשתמשים חברים (ההרשמה חופשית) ניתנת האפשרות להעיר הערות לגבי המאמרים המתפרסמים, ולמחברים הסמכות לאשר את ההערות. בניגוד להרבה יישומי וויקי אחרים, שמות הכותבים והמעירים גלויים. כל אלה אמורים להבטיח את איכות המאמרים.

אפשר לדפדף בדפים השונים על פי קטגוריות. אפשר גם לחפש ב- Scitopics. החיפוש מתבצע באמצעות מנוע החיפוש Scirus.

בנוסף לערכים השונים, שכוללים מידע אנציקלופדי, בצד כל ערך ישנם מונחים קרובים, וקישורים רלוונטיים לנושא למקורות ב- Scirus, Scopus וב- Scirus News.

באופן זה, Scitopics מהווה פלטפורמה דינמית, מהירה, לא רשמית אבל איכותית למידע מדעי.

לדף השירות
מדיניות השירות
אודות השירות ומידע למחברים