מודלים אלטרנטיביים של הוצאה לאור – ההיבט הכלכלי – עלות תועלת

דו"ח בן 288 עמודים, שהוגש ל- JISC – Joint Information Systems Committee שבאנגליה, בינואר 2009 , מנתח בפרוטרוט את ההיבט הכלכלי של מודלים אלטרנטיביים להוצאה לאור של חומר מדעי במסגרת תנועת ה"גישה הפתוחה" (Open Access) בהשוואה למודל המסורתי.
הדוח מתייחס לתהליכים הקשורים בפרסום חומר מדעי, הפצתו, אחזורו ושימורו והשלכות שיש למודלים השונים על תהליכים אלו, עם דגש על ההיבט הכלכלי. הדוח מתייחס למצב באנגלייה , והשלכותיו על החינוך הגבוה ועל ההוצאה לאור של כתבי עת וספרים מדעיים.

הויכוחים בנושא יישום מודלים אלטרנטיביים להוצאה לאור במסגרת תנועת ה"גישה הפתוחה" אינם חדשים, והם מתמקדים לרוב סביב העלויות הכרוכות בכך. הפרויקט שאותו מסכם הדו"ח הנ"ל, לעומת זאת, שם לו למטרה לבדוק איזה מבין המודלים הוא הטוב ביותר מבחינת עלות תועלת, גם אם אינו בהכרח הזול ביותר. לשם כך נבדקו עלויות ותועלות של שלושה מודלים: הוצאה לאור שמבוססת על מנויים, "גישה פתוחה" ואירכוב עצמי (self-archiving) של החומרים.
מטרתו של הדוח היא לסייע לעושים בדבר, בעלי עניין ומקבלי ההחלטות להבין את ההשלכות המוסדיות, התקציביות והכלכליות הרחבות של המודלים השונים.

ממסקנות הדוח:
• מעבר להוצאה לאור על פי מודלים במסגרת ה"גישה פתוחה" יהיה כרוך ברווח נטו בטווח הארוך, גם אם יהיה נמוך יותר בתקופת המעבר.
• קיימות ראיות שתומכות במעבר ל"גישה פתוחה". יעיל במיוחד מבחינת עלות תועלת יהיה המודל של "אירכוב עצמי". לפיכך הדוח ממליץ לשים יתר דגש על פיתוח מאגרי הפקדה מוסדיים ו/או נושאיים.
• תתכן תועלת לא מבוטלת גם ממעבר ל"גישה פתוחה" בתחום ההוצאה לאור של ספרים, ויש לבדוק אפשרויות גם בתחום זה.

לדו"ח המלא