"גישה חופשית", מספר ציטוטים והשתתפות גלובלית במדע

נושא ה-Open Access עורר בשנים האחרונות ויכוחים בקרב אנשי מדע, עושי מדיניות ועורכים. אחד הנושאים שנשאלו האם ה-open access מגדיל את כמות הציטוטים?
ולא מעט מחקרים התפרסמו בנושא. המסקנות בנושא היו שונות ונעו בין אלה שטענו שהגישה הפתוחה מגדילה את מספר הציטוטים ב- 100%, לבין אלה שטענו שאין לגישה הפתוחה השפעה על כמות הציטוטים ויתירה מזו, יש לה השפעה שלילית. מחקר חדש שהתפרסם ב- 20 בפברואר 2009 בכתב העת Science והתבסס על למעלה מ- 26 מיליון מאמרים, מצא שגישה חופשית למאמרים מדעיים אמנם מגדילה את הסבירות להיותם מצוטטים, אך לא באותה רמה כפי שמצאו מחקרים קודמים.
המחקר מצא שהגישה החופשית מעלה את מספר הציטוטים של המאמרים ב-8% בלבד. ההשפעה של הגישה החופשית על מספר הציטוטים הייתה גבוהה יותר במדעי החיים ובכתבי עת רב-תחומיים מאשר בפיסיקה, כימיה ובמדעי החברה. ממצא מעניין נוסף שמצא המחקר הוא, שההשפעה של הגישה החופשית על מספר הציטוטים גבוהה יותר עד כדי פי שניים במדינות העולם השלישי , להוציא מדינות עניות ביותר, בהן הגישה לחומר אלקטרוני מצומצמת. בכל מקרה, המסקנה המעודדת היא שהמחקר תומך באופן ברור ביכולתה של הגישה הפתוחה להרחיב במישור הגלובלי את מעגל המשתתפים במדע והנהנים ממנו.

התרשימים שלהלן מבליטים את המגמות שהסתמנו במחקר.

אל המאמר (טקסט מלא למנויים בלבד)
אל התקציר של המאמר