JURN – מנוע חיפוש לכתבי עת חופשיים בתחום מדעי הרוח, ומקורות נוספים לחיפוש חומר אקדמי

JURNגישה ל- JURN הוא מנוע חיפוש חדש לכתבי עת שהושק ב-3 בפברואר 2009. נכון להיום, המנוע מחפש ב-2,060 כתבי עת מתחום מדעי הרוח ואמנויות. האינדקס של המנוע נוצר ידנית באמצעות שירות Google Coop ליצירת מנוע מותאם אישית.

כתבי העת שכלולים באינדקס נבחרו מתוך אתרים ידועים ומהימנים כגון: Intute, Art & Humanities, Directory of Open Access Journals , ואחרים, נוספו לאחר חיפושים ברשת. הקריטריונים להכללתם של כתבי העת במנוע הם: היותם בעלי בקרת עריכה ברורה ותכנים חופשיים. רוב כתבי העת הם בשפה האנגלית. האינדקס של המנוע ממשיך להתעדכן באופן שוטף, תוך כדי מעקב והוספת כתבי עת ממקורות מהימנים: Intute, DOAJ, NewJour ואחרים.

את רשימת כתבי העת שמכסה המנוע, מעודכנת ליום 11 במרץ אפשר לראות באתר המנוע. מידע על עדכונים שוטפים אפשר למצוא בבלוג הנלווה לאתר.

באתר אפשר למצוא גם מדריך למנועי חיפוש ומקורות חופשיים נוספים לחיפוש חומר חופשי אקדמי. במדריך רשימת מקורות נוספים מומלצים, חלקם מוכרים וחלקם מוכרים פחות כגון:
Commons Wikimedia לחיפוש תמונות ו- Cornucopia לחיפוש באוספים במוזיאונים, גלריות וספריות באנגליה. טיפ נוסף שמציע המדריך הוא הגבלת המאמרים מ-findarticles לחופשיים בלבד באמצעות אסטרטגיית החיפוש בגוגל : "מונח החיפוש",site:http://findarticles.com/p/articles . כמו כן ממליץ המדריך על האתר thefreelibrary.com לחיפוש מאמרים חופשיים.

לאתר המנוע
,