Scitable – אתר חופשי חדש של Nature Education לשירות סטודנטים ומרצים בביולוגיה וגנטיקה – מודל לשילוב מידע מדעי מהימן ופלטפורמה חברתית

Nature Education מציעה לסטודנטים ולמרצים בגנטיקה את Scitable – אתר בעל אופי שיתופי ללימוד והוראה. Scitable מציע לסגל ההוראה בתחום הגנטיקה ספרות מחקרית וכלים להוראה מקוונת. מרצים יכולים לפתח ולשתף חומרי הוראה, וסטודנטים יכולים להשתמש במשאבים המוצעים ב- Scitable לצורך הכנת הפרויקטים שלהם ושיפור הבנתם את מדע הגנטיקה.
התכנים באתר עברו שיפוט (peer reviewed) על ידי צוות העריכה של Nature Publishing Group וצוות עריכה מיוחד של מרצים בגנטיקה.

באתר חדרי לימוד וירטואליים לתתי נושאים בתחום הגנטיקה כגון: גנים ומחלות, גנטיקה וחברה, כרומוזומים וציטוגנטיקה. בחדרים אלה אפשר למצוא מאמרים, יישומים, עמיתים וקבוצות מהקהילה האקדמית שנרשמו לחדרים אלו, וקישורים לדיונים מתמשכים בנושאים השונים. כדי להשתייך לקבוצה מסוימת, ליצור קבוצה, להזמין ולשתף סטודנטים ומרצים מרחבי העולם בנושא מסוים, יש להירשם באתר. ההרשמה חופשית.
ניתן גם להגדיר קבוצה כפרטית ואז הדיונים ושאר המשאבים של הקבוצה פתוחים אך ורק לחברי אותה קבוצה. . מאמרים בלבד ניתנים לשיתוף גם למי שאינו רשום באתר.

לחברים הרשומים באתר ניתנת גם האופציה להשתמש בספרייה אישית – ""My Locker על מנת לשמור חומרים שונים כגון: מאמרים, אנשים, קבוצות ודיונים.

האתר מהווה מודל מעניין לכלי הוראה ולימוד חופשי שמשלב מידע מדעי מהימן ופלטפורמה חברתית, לשירות סטודנטים ומרצים ברחבי העולם. יישומו של מודל זה גם לתחומי מחקר נוספים, כפי שמתוכנן בעתיד, תהיה יזמה מבורכת.

אל האתר
שאלות נפוצות
הודעה על השקת האתר

The Making of Modern Law: Legal Treatises 1800-1926 – מאגר משפטי חדש

ספריית הפקולטה למשפטים רכשה מנוי למאגר The Making of Modern Law: Legal Treatises 1800-1926.

המאגר הכולל ספרות משפטית אמריקאית ואנגלית משנת 1800-1926, יעשיר באופן משמעותי את האוסף של ספריית משפטים בתחום ההיסטוריה של המשפט.

המאגר כולל כ-21,000 מקורות בטקסט מלא מספריות מובילות בעולם והוא מאפשר חיפוש ממוחשב בחתכים שונים של הספרות המשפטית שהתפרסמה בעולם האנגלו אמריקאי בתקופה המרכזית שבה עוצב משפט זה, ממנו צמח המשפט הישראלי.

המאגר חשוב מאוד לעוסקים במחקר משפטי, ובפרט במשפט והיסטוריה. בנוסף יכול לשמש כמקור בעל ערך רב גם חוקרים מתחומים נוספים כמו: היסטוריה, סוציולוגיה, לימודים אמריקאים, כלכלה ומנהל עסקים, פוליטיקה וממשל, בטחון לאומי, קרימינולוגיה, דת, חינוך, יחסי עבודה וסעד ורווחה.