אודות חוה מונטאוריינו, ספריית משפטים

ספריית משפטים

The Making of Modern Law: Legal Treatises 1800-1926 – מאגר משפטי חדש

ספריית הפקולטה למשפטים רכשה מנוי למאגר The Making of Modern Law: Legal Treatises 1800-1926.

המאגר הכולל ספרות משפטית אמריקאית ואנגלית משנת 1800-1926, יעשיר באופן משמעותי את האוסף של ספריית משפטים בתחום ההיסטוריה של המשפט.

המאגר כולל כ-21,000 מקורות בטקסט מלא מספריות מובילות בעולם והוא מאפשר חיפוש ממוחשב בחתכים שונים של הספרות המשפטית שהתפרסמה בעולם האנגלו אמריקאי בתקופה המרכזית שבה עוצב משפט זה, ממנו צמח המשפט הישראלי.

המאגר חשוב מאוד לעוסקים במחקר משפטי, ובפרט במשפט והיסטוריה. בנוסף יכול לשמש כמקור בעל ערך רב גם חוקרים מתחומים נוספים כמו: היסטוריה, סוציולוגיה, לימודים אמריקאים, כלכלה ומנהל עסקים, פוליטיקה וממשל, בטחון לאומי, קרימינולוגיה, דת, חינוך, יחסי עבודה וסעד ורווחה.

מאגר לניסיון בספרייה למשפטים- US Congressional

מפעל דיגיטציה רחב ביותר המכיל מקורות מידע המתעדים את עבודת הסנאט ובית הנבחרים האמריקאי. מאגר זה יכול לשמש חוקרים בתחום המשפטים,ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה האמריקאית, יחסים בינלאומיים ועוד. במאגר מצויים מסמכים של הקונגרס ושל מחלקות חשובות אחרות של הזרוע הביצועית במימשל האמריקאי. המאגר מכיל מסמכים מהשנים 1817-1980
גישה לניסיון עד סוף דצמבר
http://infoweb.newsbank.com/best/infoss