DRYAD – מאגר נתונים בתחום הביולוגיה האבולוציונית – דוגמה לאחסון ושימור נתוני מחקר

מחקרים מייצרים בדרך כלל נתונים רבים כמו טבלאות בגיליונות אלקטרוניים, מפות, תמונות ועוד. נתונים אלו חשובים מאוד לחוקרים אחרים באותו תחום לצורך תיקוף ועיבוד משני של המחקרים. ריכוזם של נתוני המחקר במאגרים ייעודיים לכך יכול להקל על המלאכה.

DRYAD הוא דוגמה למאגר כזה. DRYAD הוא מאגר של נתונים מדעיים מתחום הביולוגיה האבולוציונית ותחומים קרובים עם אפשרות להרחבת התחומים ..
המאגר הוא פרי יוזמתם של National Evolutionary Synthesis Center , ו-
Metadata Research Center University of North Carolina שפועלים בתיאום עם מספר כתבי עת ואגודות בתחום האקולוגיה והביולוגיה האבולוציונית. המאגר שואף לאסוף ולקבץ את כל הנתונים מהפרסומים שמופיעים אצל שותפיו בקרב כתבי העת ופרסומים קשורים. באופן זה המאגר יאפשר לחוקרים עתידיים לתקף ממצאים שפורסמו, ללמוד מתודולוגיות ניתוח חדשות, להשתמש מחדש בנתונים לשאלות מחקר חדשות שלא נחקרו על ידי החוקרים המקוריים ולבצע ניתוח מחודש ומשולב של מספר מחקרים כגון מחקרי מטה אנליזה.

הנתונים המופקדים במאגר על ידי החוקרים צריכים לכלול כותר ותיאור קצר של הקובץ עם הפניה לפרסום הרלוונטי. על החוקרים לספק מספיק מידע שימושי שיאפשר עיבוד משני של המחקרים על ידי חוקרים אחרים. מבחינה טכנולוגית המאגר משתמש בתוכנה DSpace – תוכנה חופשית ייעודית להקמת מאגרים דיגיטליים חופשיים.

המאגר חופשי לכל, לשימושים לא מסחריים, נראה שהמאגר עדיין  בשלבי התהוות ומספר הרשומות בו עדיין מצומצם, אבל חשוב יותר מהמאגר הוא  המודל … 

DRYAD – המאגר, מדיניות המאגר, אודות
על המאגר
וויקי בנושא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *