תרומת אוסף הספרים של דן פתיר בתחום העיתונאות

אוספי הספרייה למדעי החברה ולניהול התעשרו לאחרונה באוסף ספרים בתחום העיתונאות.

האוסף נתרם על-ידי דן פתיר, עיתונאי, פרשן ויועץ התקשורת של ראשי ממשלת ישראל, לזכרה של בתו גילי פתיר ז"ל, בוגרת החוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב.

הספרייה קלטה כ-350 פרסומים, המעשירים את אוספיה בתחומים הבאים:

 עיתונאות ישראלית ואמריקנית, יחסי תקשורת ופוליטיקה, אתיקה תקשורתית, היסטוריה של עיתונים אמריקניים ובריטיים, ביוגרפיות של מו"לים, עיתונאים ועורכי עיתונים, כתיבה עיתונאית, סיקור חדשות בעיתונות הכתובה והמשודרת, רשתות הטלוויזיה המובילות בארה"ב ובאנגליה, וכן ספרים על פוליטיקה ישראלית ופוליטיקאים ישראליים.

אוסף זה ממלא חסר בפרסומים בנושאי עיתונאות שהיה בספרייה, מאחר שהחוג לתקשורת הוקם רק בשנת 1995 והספרייה לא רכשה באופן שיטתי פרסומים בנושא עד שנה זאת.

ברצוננו להודות לפרופ' נורית גוטמן, ראש החוג לתקשורת, על יזמתה ומאמציה בקבלת תרומה חשובה זו לספרייה.

אנו מבקשים להודות למשפחת פתיר על תרומתם הנדיבה!

לרשימת הספרים שנקלטו בספרייה