Eigenfactor.org – אתר חופשי שמספק מדדים מעניינים מבוססי JCR לדירוג כתבי עת – Eigenfactor ו- Article Influence

בכתבה קודמת כתבתי על האתר SCImago שמספק מדדים מבוססי Scopus להערכת כתבי עת מדעיים. המדדים המעניינים שמספק האתר Eigenfactor.org להערכת כתבי עת הם תוצאה של אלגוריתם דירוג חכם שמשתמש בנתונים של JCR.

על פי המידע באתר האלגוריתם דומה לאלגוריתם של גוגל בכך שהוא משתמש ברשת ציטוטים רחבה חוצה תחומי ידע וסוגים של פרסומים. הדירוג מקיף לא רק כתבי עת מדעיים ממדעי החברה והחיים אלא גם פרסומים נוספים כגון: עבודות דוקטורט וכתבי עת פופולריים יותר. הרשת הרחבה של הציטוטים בה משתמש האלגוריתם מאפשרת לו השוואה טובה יותר בין כתבי עת מתחומי ידע שונים. מאפיין נוסף של האלגוריתם בהשוואה לאלגוריתמים דומים הוא חישובים שמבוססים על מספר הציטוטים במשך 5 שנים ולא שנתיים, כפי שעושים אלגוריתמים אחרים, וזאת מתוך הנחה שבהרבה תחומי ידע מאמרים אינם מצוטטים הרבה בשנתיים הראשונות לפרסומם.

התוצאה שני מדדים מעניינים: מדד ה- Eigenfactor אשר מודד את חשיבותו הכללית של כתב העת לקהילה האקדמית בהתחשב גם בגודלו של כתב העת, ומדד ה- Article Influence  אשר מודד את ההשפעה הממוצעת של כל אחד מהמאמרים בכתב עת מסוים בחמשת השנים האחרונות מאז הפרסום. בשנת 2006 לדוגמה כתב העת nature זכה לציון הגבוה ביותר עם ציון Eigenfactor של 1.992, 1000 כתבי העת שדורגו במקומות הראשונים זכו לציוני Eigenfactor גבוהים מ- 0.01. בשנת 2006 כתב העת שזכה לציון Article Influence  הגבוה ביותר היה Annual Reviews of Immunology עם ציון של 27.454. משמעותו של ציון זה הוא שלמאמר ממוצע בכתב עת זה השפעה גבוהה פי 27 מהשפעה של מאמר בכתב עת ממוצע ב-JCR .

בעוד ששני מדדים אלו אינם מתחשבים במחיר של כתבי העת, הרי האתר מספק גם אופציית חיפוש נוספת " cost-effectiveness search" שלוקחת בחשבון גם מחירו של כתב העת. אופציה זו מתאפשרת תודות לשיתוף פעולה עם journalprices.com.

באתר מנשק חיפוש בסיסי ומתקדם. ניתן לחפש על פי שם כתב העת, קטגוריות נושאיות, שנים (1995-2006), מו"ל ו- ISSN.

ניתן לקבל  מידע  גם בצורה וויזואלית – מפות ציטוטים בין תחומי הידע השונים.

  יוזמה זאת של Eigenfactor.org היא במסגרת המגמה המסתמנת לאחרונה להוסיף מדדים חדשים מבוססי ציטוט על אלה המסורתיים, כדי להתגבר על מגבלות מסוימות של מדדים קיימים. מכל מקום, הנתונים חופשיים ומעניינים, וגם אם לא יחליפו את המדדים המקובלים הם יכולים להשלימם. מדדים אלו יכולים לסיע לחוקרים לבחור את כתבי העת בהם יפרסמו את מחקריהם, ולספרנים- המדדים, ואופציית החיפוש הייחודית " cost-effectiveness search" יוכלו לסיע בקבלת החלטות בכל הקשור למדיניות הרכש והדילול.

פרטים נוספים על אופן חישוב המדדים ומדיניות הכללתם של כתבי העת ניתן למצוא בדף "שאלות נפוצות" באתר. מידע נוסף ב-seedmagazine.com

אל האתר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *