SOAP project והיחס של החוקרים כלפי תנועת הגישה הפתוחה

פרויקט SOAP שם לו למטרה לספק לוועדה האירופית, מו"לים, ספריות וקהילות מחקר תיאור וניתוח של מודלים בגישה פתוחה, כך ששחקנים עיקריים אלו יוכלו להצביע ולהמליץ על מודל או צירוף של מודלים שיאפשרו מעבר חלק להוצאה לאור בגישה פתוחה.

באופן כללי מטרתו של הפרויקט היא לאסוף מידע ולהפיק ידע שיתרום לחידושים בתחום ההוצאה לאור הדיגיטלית באירופה באופן שיאפשר לחוקרים ליהנות מחידושים אלו ולמו"לים להבין טוב יותר את הזדמנויות השוק.

במסגרת פרויקט זה נערך סקר רחב היקף שכלל 50000 חוקרים ובדק את  עמדתם כלפי כתבי עת ב"גישה פתוחה " . תוצאות המחקר פורסמו ב-13 בינואר 2011 בסימפוזיון שנערך בנושא .תיאורטית נמצאה תמיכה גורפת בתנועת ה"גישה הפתוחה". 89% מהמשיבים סבורים שתנועת הגישה הפתוחה מועילה לתחום. אבל תמיכה זו אינה מתורגמת תמיד למעשים.

נמצא שחוקרים מעדיפים לקרוא חומרים בגישה פתוחה יותר מאשר לפרסם במסגרת זו
למרות ש- 53% ענו שהם פרסמו לפחות מאמר אחד בגישה הפתוחה , באופן כללי רק כ-10% מהמחקרים מפורסמים בכתבי עת בגישה פתוחה.

נמצאו שתי סיבות עיקריות לעובדה שחוקרים אינם מפרסמים את מחקריהם בכתבי עת בגישה הפתוחה :
40% תלו את הרתיעה לפרסם בכתבי עת בגישה פתוחה בהעדר מימון להוצאות הפרסום של המחבר, ו-30% תלו זאת בהעדר כתבי עת חופשיים איכותיים בתחום המחקר שלהם

עובדה נוספת שנחשפה במחקר היא שכתבי עת בגישה פתוחה "פורחים" בעיקר בקרב מו"לים קטנים. שליש מהמחקרים בגישה פתוחה פורסמו על ידי למעלה מ-1600 מו"לים בגישה פתוחה שפרסמו רק כתב עת אחד.

המחקר זיהה גם 14 מו"לים גדולים שפרסמו למעלה מ- 50 כתבי עת או למעלה מ- 1000 מאמרים בשנה..

פירוט נוסף אפשר למצוא להלן:

לכתבה בנושא

לפירוט נוסף

לאתר פרויקט SOAP

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *