ResearchScope ו- WRN – מאגרי הפקדה מוסדיים של אירלנד ווולס

שיתוף משאבים וניסיון בתחום המחקר חשוב לקהילה האקדמית כולה.
לאחרונה אנו עדים למספר גדל של פרויקטים משותפים ברמות שונות במסגרת ה"גישה הפתוחה".

מאגרי ההפקדה המוסדיים של וולס ואירלנד הן שתי דוגמאות לשיתוף פעולה כזה.
ResearchScope מהווה למעשה מאגר משותף של כל המחקר באירלנד במסגרת ה"גישה הפתוחה" . המאגר פתוח לכול – אפשר לדפדף בכל המאגרים יחדיו ובכל אחד מהם בנפרד..

אפשר גם לחפש במאגר. מנשק החיפוש הבסיסי כולל גם תצוגה ויזואלית של תוצאות החיפוש בצורת ענן תגיות. לחיצה על מונח כלשהו בענן התגיות מוסיפה אותו לאסטרטגית החיפוש. החיפוש המתקדם כולל מגוון אופציות לסינון מידע. התוצאות כוללות רשומות ביבליוגרפיות וטקסט מלא של פריטי המידע.

WRN – The Welsh Repository NetworkWRN - The Welsh Repository Network – רשת המאגרים המוסדיים האינטראופרבילית בוולס היא דוגמה נוספת לשיתוף פעולה בתחום המאגרים המוסדיים. פרויקט זה הוא ברוח המטרות של – Information Environment Programme 2009-11 של JISC:

"To improve the capacity of the sector to manage, discover and use information resources"

אפשר לבצע חיפוש משולב בכל המאגרים המוסדיים של החברים ברשת .

ל- ResearchScope
ל- WRN

One thought on “ResearchScope ו- WRN – מאגרי הפקדה מוסדיים של אירלנד ווולס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *