Power to the librarian – תפקידים של ספריות, דוגמאות וכלים

תפקידים מסורתיים של הספרייה התמקדו בעניינים שנוגעים לרכש, ארגון אוספים , חיפוש ואחזור מידע למשתמשי הספרייה. בעשורים האחרונים עם הגישה האלקטרונית למשאבי המידע ופיתוח מערכות ידידותיות , קל יותר למשתמש לבצע בעצמו את חיפוש המידע ואחזורו. נוכח מצב זה לעתים ישנה תחושה שאחד התפקידים המסורתיים של הספרנים נשמט מידיהם או לפחות כבר אינו נדרש באותה מידה כמו קודם .

מצב זה הוביל את הספריות לחפש תפקידים חדשים ואכן בעשורים האחרונים מדע המידע והספרנות נמצא בשלבים שונים של הגדרת תפקידים מחדש.

סקירה של תפקידים חדשים , דוגמאות ליישומן וכיצד , אפשר למצוא באתר Power to the Librarian של Elsevier. אמנם באתר מוצעים פתרונות וכלים ליישום של  Elsevier, מה שמקנה לאתר קצת אופי פרסומי אבל בכל זאת מעניין לקרוא וללמוד מהניסיון של אחרים וגם להכיר כלים מתאימים .

תפקידים חדשים פוטנציאליים וניסיון של ספריות ביישומן שמתוארים באתר הם:

האתר מתאר בפירוט ולעתים גם בוידאו את ניסיונן של ספריות שונות ביישום תפקידים אלה. הדגש הוא על שיתוף פעולה עם אנשי הסגל, הסטודנטים ומחלקות נוספות באוניברסיטה כגון המחלקה שאחראית על מענקי המחקר , מחלקת השיווק ושירותי התקשורת באוניברסיטה ועוד. ליד כל אחד מתפקידים אלה מוצגים כלים ושירותים של Elsevier שמסיעים בביצוע. מוזכרים מגוון כלים ושירותים כגון:

Elsevier Training Desk

SciVerse ScienceDirect

SciVerse Scopus

SciVal Suite

SciVerse Hub- Patent search

SciVerse Developers Network

Scopus API

Reaxys

GeoFacets

BrainNavigator

Methods Navigator

SciVal Experts

SciVal Strata

ועוד..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *