100 webinars בנושא ווב 2.0 בספריות

תיבות הדואר שלנו מלאות בהודעות על webinars. הוובינר הוא סמינר, הרצאה או אפילו מצגת המועברים באינטרנט. האינטראקטיביות היא המאפיין עיקרי של הוובינרס – היכולת להעביר, לקבל ולדון במידע.
הוובינרס יכולים לעסוק בכל נושא: אקדמי או פרקטי.

באתר College@Home המתמחה בקישורים לאתרי קורסים באינטרנט של האוניברסיטאות המובילות בעולם ניתן למצוא גם מאות רשימות של וובינרס בנושאים מגוונים ביותר. בין הרשימות האלה יש רשימה של 100 אתרי וובינרס בנושא ווב 2.0 בספריות.
הרשימה מחולקת לנושאים כגון הקמת ספרייה , שימושיות, ספריות חברתיות, תקשורת, נתונים, למידה באמצעות ווב 2.0, שיפור התדמית והשירות ועוד.

לדוגמה:

Creating a 2.0 Library: This webinar discusses how you can create a more interactive library using Web 2.0 technologies.
Podcasting and Videocasting Bootcamp: Learn all about distributing via podcast and videocast with this video guide.

עדיין נשאלות השאלות איך אומרים ואיך כותבים בעברית webinars .

לומדות ומדריכים בספריות לרפואה – תכנים ומאפיינים

Characteristics and content of medical library tutorials: a review  By Anderson, Rozalynd P et al. Journal of the Medical Library Association Jan 2008, Vol. 96 (1), 61-63 

מאמר מעניין המתמקד  בלומדות שנכתבו באופן עצמאי בספריות לרפואה. ניתן ללמוד מהמאמר באילו תוכנות השתמשו לכתיבת הלומדות, מידת האינטרקטיביות שמאפשרות הלומדות, קהלי היעד ועוד..

למרות שהמאמר מתמקד בספריות לרפואה ניתן להכליל את מסקנותיו לספריות אקדמיות אחרות גם כן.