MyRI – ערכת כלים בגישה פתוחה להדרכה בנושאים ביבליומטריים שקשורים להערכה של כתבי עת וחוקרים

נושא הציטוטים והערכת כתבי עת וחוקרים הופך להיות יותר מסובך נוכח קיומם של מספר מדדים להערכה ומדדים חדשים שמתווספים לבקרים.

פרויקט משותף של ארבע ספריות אקדמיות באירלנד- MyRI – Measuring your Research Impact הניב ערכה של כלים להדרכה בנושא. הכלים נגישים בגישה חופשית להורדה , ולשימוש חוזר על פי הרישיון הגמיש Creative Commons.

הערכה כוללת מבחר גדול של מצגות, ראיונות וידאו עם חוקרים וחומרי הדרכה אחרים – גיליונות אלקטרוניים, מערכי שיעור, פוסטרים ועוד. במסגרתה יש מדריך כללי מקוון שכולל 3 מודולים : הקדמה לנושא, דרוג כתבי עת , מדדים שקשורים לחוקרים – קידום הקריירה ותמיכה באסטרטגית המחקר. הערכה כוללת גם חומרים "תפורים" למדעי המחשב וגיאוגרפיה.

אפשל ללמוד מחומרי ההדרכה על מדדים עיקריים, מגבלותיהם של המדדים, כיצד לעקוב ולהעריך ברמת הפרט, המחלקה, המוסד והמדינה , הערכת כתבי עת ומדד ה- JIF , מגבלות של מדדים רב תחומיים לתחום מדעי המחשב וכיצד להתמודד עם הערכה בתחום מחקר זה, כיצד להשתמש ב-JCR בתחום הגיאוגרפיה ועוד ..

מסקנות עיקריות שהוצגו:
• תמיד יש להשוות "like with like" – לדוגמה קבוצות ופרטים באותן דיסציפלינות או בדיסציפלינות דומות, קבוצות או פרטים באותו שלב בקריירה האקדמית שלהם, כתבי עת באותה קטגוריה או דיסציפלינה, מוסדות בגודל שווה.
• לא להסתמך על כלי אחד בלבד, מכיוון שהתוצאות יכולות להיות שונות בהתאם לכלי
• להיות מודעים לכך שדיסציפלינות מסוימות נשענות פחות על פרסום בכתבי עת מאחרות ולכן לא חכם יהיה באותם מקרים להשתמש בכלים רב תחומיים קיימים להערכה
• במידת האפשר כדאי להשתמש בצירוף של מדדים כמותיים ואיכותניים

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *