Voxalead – חיפוש וידיאו באופן שונה

videoחיפוש וידאו הוא אחד האתגרים הקשים שעומדים בפני מנועי חיפוש.

רוב שירותי חיפוש וידאו עורכים חיפוש במידע על שמוצמד לכל קליפ , מלות מפתח, תאריכים שמתארים את הוידיאו ונוספים באופן נפרד, אך אינם מחפשים בתכנים של קובצי הוידיאו.

חיפוש מסוג זה כמובן מוגבל ביעילותו לעומת חיפוש בתכני הוידיאו עצמם, והדבר ניכר במיוחד במידע חדשותי . חיפוש אחרי וידאו שעוסק ב"ברק אובמה בסין" יכול לאחזר וידיאו שמזכיר בסגמנט אחד את הנשיא ובסגמנט אחר לגמרי את סין. כמו כן חיפוש כזה אינו מאפשר למשתמש גישה ישירה לקטעים ספציפיים בתוך הוידיאו.

מנוע חיפוש חדש בשם Voxalead בא לפתור את הבעיה על ידי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת שמעבדת את התכנים של קובצי הוידיאו ומאפשרת יצירה אוטומטית של תעתיק (טְרַנְסְקְרִיפְּצְיָה) של הנאמר ואז אפשר לחפש ישירות מילות מפתח בתכנים של הוידיאו.

מפתחי המנוע מצאו דרך לחלק באופן אוטומטי את שידורי החדשות לקטעים בנושאים ספציפיים שיכולים לפעול בנפרד. זה נעשה באמצעות תוכנה שמנתחת את התעתיק תוך כדי חיפוש אחר מעברים ברורים מסגמנט אחד לשני. הרעיון הכללי של השיטה הוא לחפש באופן הטוב ביותר עד כמה שאפשר אחר סגמנטציה .

לחיפוש מסוג זה מספר יתרונות ובראשם דיוק גבוה של תוצאות החיפוש, יכולת להציג את תוצאות החיפוש על פי חתכים שונים ומתן אפשרות למשתמש להגיע ישירות לקטעים ספציפיים שמעניינים אותו.

כמובן שגישה זו כרוכה גם במספר בעיות ואחת מהן היא הדיוק של התוכנה לזיהוי קול. בעיה כזו יכולה להתעורר במיוחד במידע חדשותי שכולל לעתים מונחים נדירים או חדשים לגמרי.

למפתחי המנוע תוכניות לעתיד. כך למשל בכוונתם להוסיף רובד נוסף לתוצאות החיפוש – תוצאות מתוכנה לזיהוי פנים כדי לדייק יותר ביחס לדובר.

לאור הנאמר אין ספק שהטכנולוגיה של חיפושי וידיאו הולכת ומשתבחת.

 

מפת המחקר העולמית והערכה מדעית – מצגות

thomsonמצגות של סדנה של Thomson Reuters בשיתוף עם CSIR-NISCAIR בנושא מדדים להערכת מדעית שהתקיימה ב- 9 בנובמבר 2011 במלון Jaypee Siddharth בניו דלהי זמינות כעת . המצגות עוסקות בהיבטים שונים של הנושא כגון:
מהו impact של מחקר והיבטיו השונים : האקדמי, הכלכלי והחברתי והמדדים להערכתו.
המחקר גלובלי, דינמי ומשתנה – מפה עולמית של המחקר על פי מדינות עם התייחסות מיוחדת להודו. Scientometrics ועוד..

למרות שחלק מהמצגות התמקדו במקומה של הודו על מפת המחקר אפשר ללמוד מהמצגות גם על ההיבט הכללי של הנושא.

למצגות